Коммунальное государственое учреждение
"Специальная школа-интернат №6"
Управления образования города Алматы
Приемная:
+7 (727) 385-66-49
Бухгалтерия:
+7 (727) 385-66-49
Версия
для слабовидящих
Білім беру ұйымының жалпы сипаттамасы - Общая характеристика организации образования
03
апрель
2024
Білім беру ұйымының жалпы сипаттамасы - Общая характеристика
№  Құжаттар атауы Наименование документов  Файлды  қарау Просмотр файла 1 Мекеме жарғысы Устав учреждения 2 Анықтама  (Мекеменің мемлекеттік тіркеуден өткені туралы) Справка (О государственной регистрации учреждения) 3  Бұйрық  (Директорды тағайындау туралы) Приказ  (О назначении директора) 4 Лицензия 5 Техпаспорт 6 Жалпы сипаттамалар Общие характеристики  
Өзін-өзі бағалау - Самооценка
03
апрель
2024
Өзін-өзі бағалау - Самооценка
№ Құжат атауы Наименование документа   Файлды қарау Просмотр файла 1 Өзін-өзі бағалау  Самооценка  2  1-Қосымша  Сауалнама Приложение-1 Анкета
Кадрлық сапаны талдау - Анализ качества персонала
03
апрель
2024
Кадрлық сапаны талдау - Анализ качества персонала
№  Құжаттар атауы Наименование документов  Файлды қарау 1 Мұғалімдердің аттестаттау бұйрықтары Приказы об аттестации учителей 2 Тарифтеу және штат кестесі Тарификация и штатное расписание   2021-2022    2022-2023  2023-2024    3  №7 қосымша Приложение № 7 4 Біліктілікті арттыру курстарының сертификаттары туралы деректер Данные о сертификатах курсов повышения квалификации 5 Санат сертификаттары Сертификаты категорий - 6 Дипломдардың көшірмелері Копии дипломов -
Білім алушылар (тәрбиеленушілер) контингенті - Контингент обучающихся (воспитанников)
03
апрель
2024
Білім алушылар (тәрбиеленушілер) контингенті - Контингент обучающихся
№ Құжаттар атауы Наименование документов 2021-2022 2022-2023 2023-2024 1  Білім алушылар контингентінің құрылымы - Структура контингента обучающихся 2  Білім алушылар (тәрбиеленушілер) контингентінің тізімі Список контингента обучающихся (воспитанников)
Оқу-әдістемелік қызмет - Учебно-методическая деятельность
03
апрель
2024
Оқу-әдістемелік қызмет - Учебно-методическая деятельность
№ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 2021-2022 2022-2023 2023-2024 1 Сабақ кестесі - Расписание занятий Бастауыш сыныптар Начальные классы 5-7 8-11 3  Мектеп жоспары  План школы 4 Оқу жұмыс жоспары Рабочий учебный план 5  Оқу жылын бастау Бұйрығы Приказ о начале учебного года 6  Оқу-әдістемелік жоспар  Учебно-методический план 7 Тәрбие жоспары План воспитания 8 Үйірмелер Кружки 9 Мектеп жетістіктері Школьные достижения №   Білім бағалау Оценка знаний 2021-2022   2022-2023  
Оқу-материалдық қоры - Учебно-материальный фонд
03
апрель
2024
Оқу-материалдық қоры - Учебно-материальный фонд
№  Құжат атауы / Наименование документов 1  Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды- Санитарно-эпидемиологическое заключение 2  Тамақтану шарттары  - Договора по питанию    3 Бейнебақылау шарты - Договор видеонаблюдения 4   Өрт қауіпсіздігі бойынша тексеру актісі - Акт проверки по пожарной безопасности 5 Оқу-материалдық активтер - Учебно-материальные активы 
Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры
03
апрель
2024
Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры
№  Құжат атауы / Наименование документов Файлды қарау /Просмотр файлов 1  Ақпараттық ресурстар / Информационные ресурсы shkolainternat6@mail.ru shkola.internat6 2   Кітапхана қоры/ Библиотечный фонд